CỘT CỜ INOX CAO 1,5 MÉT , 2 MÉT, 2.5 MÉT VÀ 3 MÉT

CỘT CỜ INOX CAO 1,5 MÉT , 2 MÉT, 2.5 MÉT VÀ 3 MÉTCỘT CỜ INOX CAO 1,5 MÉT. Cột cờ inox cao 1 mét, Cột cờ inox cao 1.2 mét, Cột cờ inox cao 1.5 mét, Cột cờ inox cao 1.8 mét, Cột cờ inox cao 2 mét, Cột cờ inox cao 2.5 mét, Cột cờ inox cao 3 mét....
www.cotco.vn     
www.cotcoinox.vn
Nói chung cột cờ inox cao từ 1 mét đến 3  mét thường được dùng trong văn phòng. Cột cờ cao 0.5 mét dùng để trên bàn làm việc, còn cột cờ inox cao từ 1 mét đến 1.2 mét thường để trên các bệ, các tượng đài nhỏ trong phòng. Các cột cờ inox cao 1.5 mét đến cột cờ inox cao 2 mét có tăng đơ cao thấp được hoặc cột cờ inox cao 3 mét có tăng giảm chiều cao được thì thường được dùng trong văn phòng cho các sự kiện và trong hội nghị.
Cột cờ inox 304 cao từ 2 mét 6.5m 7.5m 8.5m 9m 10m 11m 12m cổng xếp inox 304 cổng xếp sắt cổng lùa sắt ..cao 1.5m 1.6m 1.8m 2.0m 3m inox 304.
https://goo.gl/dUyC9m  
https://goo.gl/dUyC9m
Cột cờ cao 0.5 mét dùng để trên bàn làm việc, còn cột cờ inox cao từ 1 mét đến 1.2 mét thường để trên các bệ, các tượng đài nhỏ trong phòng. Cột cờ inox cao 1 mét, Cột cờ inox cao 1.2 mét, Cột cờ inox cao 1.5 mét, Cột cờ inox cao 1.8 mét, Cột cờ inox cao 2 mét, Cột cờ inox cao 2.5 mét, Cột cờ inox cao 3 mét....
Các cột cờ inox cao 1.5 mét đến cột cờ inox cao 2 mét có tăng đơ cao thấp được hoặc cột cờ inox cao 3 mét có tăng giảm chiều cao được thì thường được dùng trong văn phòng cho các sự kiện và trong hội nghị.
Cột cờ inox 304 cao từ 2 mét 6.5m 7.5m 8.5m 9m 10m 11m 12m cổng xếp inox 304 cổng xếp sắt cổng lùa sắt ..cao 1.5m 1.6m 1.8m 2.0m 3m inox 304

QÚY KHÁCH ĐANG XEM TRANG WEB VỆ TINH. VỀ SẢN PHẨM CỘT CỜ INOX CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN INOX TINTA VIỆT NAM.

Hãy đến các trang web chính bên dưới. Để xem đầy đủ về cột cờ inox.
Comments